Spännförband & Taper-lock bussningar

Spännförband är ett alternativ till kilspår mellan axel och nav. I ett förband med kilspår blir krafterna koncentrerade till en begränsad yta.
Med ett spännförband blir krafterna fördelade över hela anläggningsytan mellan axel och nav, vilket gör att spännförband klarar ett högre moment samt blir helt glappfritt, vilket är en fördel vid intermittent drift med många start och stopp.

Spännförband & Taper-lock bussningar

spann1
spann2
taper-lock